Bibliotekets entré – hemuppdrag 1

Borgholm

Styrkor:

 • Dörröppnare
 • Monter i blickfång för barn, ofta med barnutställningar
 • Skötbord
 • Rymlig entré
 • Soffa med många sittplatser till större grupper av barn

Förbättringsmöjligheter:

 • Skyltning/dekoration kan förbättras t.ex. på entréfönster och bokhyllan i entrén (gärna låg höjd)
 • Barnfigur i bl.a. fönster skulle skapa igenkännande (sagoboksfigur eller t.ex. bibliotekets drake)
 • Barnfotspår parallellt med den vita linjen ger inbjudande intryck
 • Barnanslag/anslagstavla för barn i entré
 • Nyttja taket till att hänga t.ex. sagofigur
 • Gosedjur i entré
 • Barnvagnsplatser
 • Låga klädhängare till barn
 • Barnvänligare möblering

Olofström

Goda exempel

 • Det finns dörröppnare
 • Utrymmet är generöst i entrén
 • Bokstatyn tycker många om att känna på

Förbättringsområden

 • Skyltningen inne och ute är förvirrande både till biblioteket och till andra funktioner i huset
 • Det finns inget som talar till barn eller som lockar barn i entrén
 • Dålig skyltning inne i entrén.

Ronneby

Allmänt:

 • Var är barnavdelningen, syns inte att det finns något för barn där inne. Hur visar vi den? Redan från anslagstavlan innanför dörrarna, på bokplanket längre in? Är planket i vägen?
 • Ser långt in, mycket böcker – stort bibliotek.
 • Svårt att orientera sig men lockas samtidigt in i biblioteket.

 Positivt

 • Stort
 • Biblioteket öppnar sig inåt
 • Roligt att återlämna, barnen ser vad som händer inne i maskinen
 • Diskarna går att sänka till barnhöjd
 • Glasrutor i entrédörrarna, barnen ser personalen direkt

Att åtgärda

 • Synliggöra barnavdelningen: skyltning dit, figur som vägvisare
 • Ingenting säger att det finns ett barnbibliotek hos oss. Man ser inget som har med barn att göra.
 • Skyltning av barnböcker synlig från entrén (ev. gaveln på planket)
 • Var hänger man av sig?
 • Lägre och fler och bättre krokar till ytterkläder
 • Var ställa barnvagnar?
 • Förvaringsskåp för värdesaker och väskor
 • Rörigt intryck
 • Höj- och sänkbar katalogdator

Gamla biblioteket i Mönsterås (inviger nytt efter sommaren)

Saker som är bra:

 • Klädhängare lågt placerade
 • Toaletten nära till hands
 • Glasdörrar in till biblioteket, barnen ser in i nästa rum
 • Anslagstavlan går lågt ner, gör att information gällande barn kan placeras här

Saker att förbättra

 • Barntoalett/skötrum i entrén
 • Dålig skyltning till toaletten
 • Svåra/tunga dörrar att öppna
 • Trång entré, klädhängare räcker inte till barnens väskor när det kommer en klass.

Oskarshamn

Bra i entrén

 • Barnavdelningen syns. De stora fönstren i barnavdelningen ut mot gatan lockar.
 • Klädkrokar i barnhöjd
 • Dörren öppnar sig själv
 • Stora ytor – bra vid gruppsamlingar
 • Fin tavla

Förbättringar

 • ”Visa vägen” med fotspår och/eller figur in till barnavdelningen
 • Se över sladdar och kontakter – petskydd!

Tingsryd

Positivt

 • Rymlig entré
 • Tidig skyltning av DVD-filmer (Barn- och vuxenfilmer står tillsammans)

Behöver förbättras

 • Utsidan av biblioteket: få skyltar och inte barninspirerat.
 • Ingen ”barnskyltning” i bibliotekets skyltfönster. (Idag turistinformationen och konstföreningar som marknadsför i bibliotekets skyltfönster).
 • I bibliotekets entré finns tre datorer (två stådatorer och en sittdator) ej i lämplig höjd för yngre barn.
 • Ingen anvisning i entrén om var barnavdelningen ligger i biblioteket.

Vimmerby

Bra:

 • Fönsterraden där det hänger barnboksfigurer el affischer. Kan och bör utnyttjas ännu mer till roligare och mer varierande skyltning.
 • Boktipstavlan.

bör förbättras:

 • Det är trångt i entrén och svårt att manövrera barnvagnar och rullstolar. Går det att ändra placeringen av de automatiska dörröppnarna? Tung ytterdörr.
 • En liten barnstol eller annat roligt i entrén skulle göra den mer lockande.
 • Placeringen av barnavdelningen är bra, men det behövs något som visar tydligt var den är.
 • Någon sorts ”hylla” vid självutlåningen som barn kan klättra upp på och låna själva.

Kan göras omgående:

 • Roligare skyltning i fönstren
 • Liten barnstol eller annat välkomnande i entrén
 • Pall vid självutlåningen så att det blir lättare för små barn att scanna böcker.
 • Om man är rullstolsburen är det mycket svårt att nå dörröppnaren i entrén. Be fastighetsavdelningen undersöka vad som kan göras.

Högsby kommunbibliotek – bibliotekets entré

 Vad som är bra:

 • Bra höjd på bokinkastet
 • Bra med anslagstavla från golv till tak – vi tänker på att placera barnaffischer i låg höjd.
 • Tilltalande roll-up i entrén (vi testade entrén på ett barn som tyckte att den såg rolig ut).
 • Dörren öppnas automatiskt och ingången har igen trappa eller tröskel.

 Vad som kan förbättras:

 • Alfonsskylt (eller en egen ”maskot”) vid entrén. Ytterligare en kan stå väl synligt i barnavdelningen.
 • Roliga bilder i barnnivå.
 • Gratis pixi-böcker i entrén.
 • Gör våra låga fönster utåt gatan ännu mer tilldragande för barn (byt ofta tema och figurer).

Emmaboda – bibliotekets entré

 Goda exempel

 •  Låga klädkrokar.
 • Ljust i entrén.

 Förbättringsområden

 •  Tråkigt, trångt och otydlig väg in till biblioteket och dess barnavdelning.
 • Nu – Preliminärt synliggöra vägen in. Kanske med en sagofigur på väggen i entrén.
 • Sen – Tydligare symboler för barnavdelningen och vägen dit ända utifrån och in till barnavdelningen.
 • Roligare färgglada klädkrokar.

 Alvesta

 Goda exempel

 • Möts av en låg disk. Den andra disken är höj och sänkbar
 • Dörröppnare
 • Barnprylar/försäljning/vykort i skyltmonter.
 • möts av personal/blir sedd.
 • öppen plats

Förbättringsområden

 • höj och sänkbar låneautomat
 • barnmöbler i entrén
 • Något som visar vart barnbibblan/avdelningen är.
 • ”Port” som man ”kliver” in i.
 • Fotsteg som visar vägen dit.
 • Den första entrén som är bottenvåningen finns inte skyltat för barn.
 • Skyltfönstret utanför biblioteket.
 • Något för barn att titta på när de väntar.
 • Anslagstavlan till vänster bort.
 • Broschyrer/anslag till vänster om vår entre, även en lägre placering. ”Godis”område för barn.
 • Något för barnen i väntan vid lånesituationen. Trappsteg…fönstret

Lessebo

Goda exempel

 • Klädkrokar i barnhöjd
 • Plats för barnvagnsparkering
 • Dörröppnare

Förbättringsområden

 • Figur som välkomnar barn vid ytterdörren, pekar mot kapprummet, prickar i golvet som visar vägen till klädkrokar och barnavdelningen
 • Roligare kapprum, färg, textil, väggmålningar
 • Ska kunna se barnavdelningen från kapprum eller följa prickar vidare in i biblioteket
 • Tydligare skyltar med öppettider och barnaktiviteter
 • Bättre kil till innerdörren i slussen

Team Barn/skön Växjö stadsbibliotekEntrén Växjö stadsbibliotek

 Goda exempel vid entrén:

 • Det finns dörröppnare.
 • Det finns en pall vid återlämningsautomaten.
 • Skyltning med barnböcker på ”rundeln”.
 • Det är lätt att komma in med barnvagn.

 Förbättringsområden vid entrén:

 • Något som lockar till barnavdelningen, t.ex ”barnfötter” på golvet som leder till barnavdelningen.
 • Någon ”barnbild” på nedre halvan av ”mitten-dörren” för att undvika att barnen springer in i den (det är fel höjd på markeringen)
 • Skylt eller symbol som visar att det finns en barnavdelning längre in.
 • Ramp att stå på vid receptionsdisken.
 • Svårt att förstå var barnavdelningen är. Det skulle behövas bättre information i entrén.

Hultsfred

Plus:

 • bänk och klädhängare någorlunda barnanpassadeHultsfreds bibliotek
 • uggla på golvet att undersöka
 • vi öppnade båda innerdörrarna och fick en mera inbjudande entré för alla

Förbättringsidéer:

 • sänka klädhängare ytterligare
 • sagofigur vid entrén som återfinns på barnrumsdörren
 • anslagstavlan kan bytas till en med fräschare färg
 • fötter eller annan barnvänlig markering i golvet som leder till barnrummet

Karlshamn

hela uppdraget finns samlat på denna sida

Älmhult

Detta har vi lyckats bra med:

 • Vi har klädkrokar i barnhöjd
 • Vi har roliga dörröppnare i barnhöjd
 • Vi har höj- och sänkbara diskar och självbetjäningsautomater

Detta kan vi förbättra:

 • Vi kan skylta även med barnböcker
 • Vi kan ha en välkomnande figur som visar vägen in till barnavdelningen
 • Vi kan ha tydligare och inbjudande skyltning med öppettider och ”På gång”

TorsåsTorsås bibliotek

Goda exempel 

 • Barnen ser in till barnavdelningen
 • Lätt att komma in, inga trappor
 • Dörröppnare (roliga att trycka på)

Förbättringsområden

 • Det behövs en uppfräschning så barnen inte tror att taket ramlar ner på dom
 • Klistermärken/pilar på knapparna till dörröppnarna så man vet vilken som går till vilken
 • Bättre klädförvaring för främst barn
 • fixa rampen ordentligt
 • Kil till dörren
 • Sätta upp sagoboksfigurerna som syns när barnen kommer in

Markaryd

Goda exempel:

 • Dörröppnare i barnhöjd.
 • För att komma till biblioteket måste man gå via Magnoliagården, kulturhusets innergård. Där finns kommunens turistbyrå inrymd. Turistbyrån säljer gosedjur som barnen ser redan när de kommer utanför ytterdörren eftersom den är glasad. Upplevs alltid positivt med välkomnande älgar, bävrar, igelkottar etc.
 • Kulturhuset har två utställningsmontrar i anslutning till huvudentrén. De innehåller i regel alltid någon utställning av privatpersoner, föreningar eller husets egna verksamheter. Barn stannar ofta upp och tittar i dessa montrar.
 • I Magnoliagården, som alla passerar när de kommer in i kulturhuset, finns ett rutmönstrat klinkergolv. Det inbjuder till lek  – hoppa hage, ”man får bara trampa på de mörka plattorna” etc.

Förbättringsområden:

 • Snygga till området direkt utanför ytterdörrarna, som består av valv med bara ”naket” tegel/betong. Fullkomligt intetsägande för barn. Sätta upp barnboksfigurer e.d. i anslutning till entrén?
 • I vindfånget till huvudentrén (mellan ytter- och innerdörr) finns anslagstavlor på båda väggarna. Dessa går nästan från taket och ända ner till golvet. Allt material sätts upp med nålar, vilket innebär en risk då barn kan komma åt desamma.
 • Dörrarna öppnas utåt vilket kan medföra risker för både barn och vuxna. Rullstolsburna och barnvagnar kan komma i kläm. Arbeta för att på sikt få dörrar som öppnar/stänger i sidled?
 • Dubbla dörrar i entrén – en ytter-/innerdörr – som öppnar samtidigt. Drar kallt in i lokalerna under de kalla månaderna. Skapa en sluss i vindfånget, så ytterdörren hinner stänga efter besökaren innan innerdörren öppnar.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: