Varje möte kan vara livsavgörande – en seminariedag om att (be)möta barn och unga

Varje möte med ett barn kan vara livsavgörande, säger Michel Devillaz från BRIS. Stora ord att ta till sig och det innebär också att vi som i vårt yrke möter människor, stora som små, har en viktig uppgift i vårt bemötande – att vi måste s e de vi möter. Att vara engagerad och se det unika i varje individ – varje dag. En inte alltid så lätt uppgift.

Här följer en sammanfattning av seminariedagen i Kalmar Teaters café den 21 oktober, med fokus på hur vi möter och bemöter barn och unga; ett teoretiskt förmiddagspass och en eftermiddag med mer praktiska handfasta övningar.

IMG_0466Michel Devillaz, regionombud på BRIS Syd berättar om Barnens Rätt I Samhället, en som kanske inte alla vet, ideell organisation dit barn och vuxna kan ringa och prata om vad som helst i stort sett – och kunna vara anonyma. BRIS tar emot ungefär 100 samtal per dag. De flesta som tar kontakt är i 12-13-årsåldern, och är tjejer. Det är svårare att nå pojkarna. Kanske för att det finns något outtalat att de ska klara av att hantera alla situationer på egen hand, för att de är pojkar. Samtalen handlar mest om utseende, sexualitet och mobbing. De unga idag har höga krav på sig att vara perfekta. Den psykiska ohälsan har ökat. Man får inte noncharlera, säger Michel. Alla samtal oavsett innehåll är lika viktiga.

Michel visar på olika samtalsfunktioner:

 • Möjliggöra berättande. Att sätta ord på något. Språket är ord för tanken.
 • Att bidra till struktur. Få ordning på kaoset.
 • Att få bekräftelse, att känna sig lyssnad på.
 • Att få avlastning. Blir inte så ensam med mina bekymmer om jag får prata/skriva av mig.
 • Bidra till att se sig själv i ett större sammanhang.
 • Att förmedla hopp. Att hitta en vuxen eller en aktivitet och bli bra på den.
 • Informera

Michel talar om Barnkonventionen och vikten av att fokusera på Barnperspektivet. Det är viktigt att möta barnen där de är. Det har hänt mycket i barnforskningen de senaste 20-25 åren. Barn är aktiva redan från början. Michel exemplifierar med den danske barnpsykologen Jesper Juuls bok ”Det kompetenta barnet”. Barn har sitt sätt att se på verkligheten. Vuxna har sitt sätt. Bara barnen kan se på sin verklighet. Vi vuxna måste fråga. Att vara nyfiken på barnet. Att förmedla värme och respekt är mycket viktigare än innehållet.

Bilder från föreläsningen finns här.

Nästa föreläsare är Tuula Honkaranta, psykolog från Barnhabiliteringen, Länssjukhuset i Kalmar som talar om bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar som kan ha diagnoserna Aspergers syndrom, ADHD, Autism, Tourettes syndrom eller dyslexi. Vi får många konkreta tips.

Mänskligt beteende måste ses i sitt sammanhang, säger Tuula, och utlöses av situationsfaktorer. Det är bra att samarbeta med nätverket runt en person och att besöken helst ska vara planerade. Bra att förbereda sig, ta reda på vad diagnosen innebär.

För dessa personer är det viktigt med tydlighet och struktur. Undvik onödiga förändringar i den yttre miljön. Anpassa och skala av, minska visuell stimuli.

Tala tydligt och lättbegripligt. Var artig. Undvik metaforer och öppna frågor. Personerna kan ha svårt med perceptionen, så komplettera gärna det du säger med bilder. De textade skyltarna i biblioteket bör vara kompletterade med bilder.

Om det uppstår en konflikt:

 • Reagera behärskat i lagom tempo
 • Undvik ögonkontakt och undvik beröring
 • Respektera det personliga utrymmet
 • Gå två steg bakåt
 • Sätt dig, gärna på golvet
 • Prata lugnt eller inte alls
 • Ge dig!
 • Byt personal
 • Avled – finns många tekniker

 (Bo Hejlskov Elvén)

Vänd dig alltid till huvudbesökaren, ej till assistenten.

Bilder från föreläsningen finns här.

Örjan Hvass från Ungdomspolisen i Kalmar kommer in som en frisk fläkt så där innan lunchen, när alla är trötta och hungriga.

Man får försvara sig, säger Örjan, och informerar vidare om självförsvar eller nödvärn som går att läsa mer om i Brottsbalken. Örjan talar även om möjligheten till envarsgripande, d v s var och ens möjlighet att kunna gripa någon som gjort sig skyldig till brott, och sedan överlämna personen snarast till polisen. Men det bästa är kanske att ringa polisen direkt, innan man gör ett eget ingripande. Trots knivförbud, finns det trots allt många som bär kniv och det finns all anledning att akta sig.

Hur gör man då om det finns besvärliga människor på biblioteket som stör ordningen? Försök tala med personen i fråga. Kommunikation är ett sätt att antingen få dem på andra tankar eller vinna tid. Blir situationen för obehaglig. Ring polisen.

Besvärliga ungdomsgäng på biblioteket, då? De som bara är ute för att provocera:

 • Kolla upp vem som är ledaren.
 • Punktera gruppen
 • Kommunicera
 • Bekräfta, se personerna i ögonen och visa att de är sedda och att det är ni som har övertaget.

Upp till 20 år har man oftast inget konsekvenstänkande, menar Örjan. Unga kan handla direkt, utan att tänka på konsekvenserna.

Ta gärna kontakt med polisen i din kommun och be om en dialog om ni har bekymmer på ert bibliotek. De kan ge er råd, eller ta en liten tur in ibland när de har vägarna förbi. Genom att ha dialog går det att se tidiga tecken på unga som kan ligga nära riskzonen.

IMG_0479Under eftermiddagen arbetar vi sedan tillsammans med teatergruppen Expri (Mats och Kattis), först med värderingsövningar och därefter med två olika situationer från en tilltänkt biblioteksmiljö där alla får vara med om att diskutera de inte så bekväma situationerna och försöka hitta andra och bättre lösningar – s k rollspelsteater. De två situationerna är välkända – ”En lite ovan pappa kommer in till biblioteket med sitt barn. Barnet vägrar vara tyst och situationen urartar.” ”En barnbibliotekarie ska ha bokprat för en skolklass som kommer något oförberedda tillsammans med sin lärare. Bibliotekarien har inte full koll på situationen.” Det blir många ”stopp” och många goda råd och tips att ge de agerande – och till kollegor.

Annonser

Seminariedag 21/10 – att (be)möta barn och unga

Hur bemöter man människor i ovana situationer? Små eller stora, funktionshindrade eller normalstörda, osäkra eller trygga. 

Med utgångspunkt utifrån alla tankar och synpunkter som enligt önskemål inkommit till oss gällande det där med bemötandet av barn och unga, så presenterar vi härmed programmet för utlovad seminariedag, en intensiv men förhoppningsvis givande dag med såväl föreläsningar som möjlighet till egna övningar och reflektioner:

Tid: Måndag 21 oktober 2013, kl.9.00-16.30

Plats: Teatercaféet, Kalmar teater (Larmtorget 1, Kalmar)

Program  

9.00-9.30 Fika

9.30-9.35 Inledning

9.35-10.55 Samtal med barn och ungdomar. / Michel Devillaz från BRIS

”Vanliga samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla och ofta väldigt underskattade” Vad säger barn till BRIS om hur de har det, hur de tänker och hur de känner? Många av barnen berättar att de känner sig ensamma och övergivna med sina problem. I BRIS kontakter med barn och ungdomar blir det väldigt tydligt att när vi vuxna vågar vara viktiga och finnas till hands kan det göra skillnad. Varje möte med ett barn kan vara ett viktigt möte!

10.55-11.05 Paus

11.05-11.50 Bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. / Tuula Honkaranta, psykolog från habiliteringskliniken på Länssjukhuset i Kalmar

11.50-12.35 Vad man får och inte får göra. Ungdomspolisen i Kalmar berättar om sitt arbete med barn och unga, ger råd och informerar om vad som gäller kring lagstiftning. /Örjan Hvass, ungdomspolisen i Kalmar

12.35-13.30 Lunch

13.30-16.30 Att hitta lösningar i svåra situationer. Dramatiseringar av olika bemötandesituationer som kan dyka upp på ett bibliotek, mer eller mindre bekanta, rollspel och diskussioner om hur aktörerna på bästa sätt ska lösa situationen. Dramatiseringen leds av skådespelare, och de goda förslagen på lösningar av de uppkomna situationerna kommer från ”publiken”. / EXPRI – scenarioträning & konflikthantering

Under eftermiddagen även avbrott för fika.

16.30 Avslutning

Deltagare

Barnbibliotekspersonal i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län och övriga intresserade

Medverkande

Michel Devillaz, BRIS

Tuula Honkaranta, psykolog, habiliteringskliniken i Kalmar

Örjan Hvass, Ungdomspolisen i Kalmar

2 skådespelare från teatergruppen EXPRI – Scenarioträning & konflikthantering, Kalmar

Avgift

Konferensavgiften är 190 kronor och inkluderar kostnaderna för fika. Lunch på egen bekostnad.

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 20 september 2013. Anmäl dig här.

Mer information, kontakta: 

Magnus Åberg. Regionbiblioteket i Kalmar län, 0480-448395, magnus.aberg@rfkl.se

Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost, 0455-322054, therese.emilsson@regionblekinge.se

 

Tjoho! 200 000 kr från Kulturrådet!

Kulturrådets logotypeI förra veckan fick vi besked ett positivt besked från Kulturrådet om att projektet Barn & Unga Futurum.kom beviljats 200 000 kr för 2013! Planen för nästa steg i projektet är att detta år ska spetskompetensen, alla som arbetar på biblioteken med barn och unga-frågor få inspiration, nya kunskaper och kompetensutveckling.

Teman för spetskompetens 2013

Språk- och läsutvecklande metoder, läsfrämjande, barnbiblioteks roll igår, idag, 2020, Kreativ verkstad – med mer av boken/berättelser tillsammans med musik, drama, film, konst, slöjd med mera. Och så det som alla vill ha fler dagar och mer om – bemötande och delaktighet.

Julbild med barn och klappar

Det ska också ingå en inventering av goda exempel och metoder som redan används på våra bibliotek. På så sätt skapar

vi en gemensam idé- och metodbank av alla verksamheter som nu genomför. Allt publiceras på projektets blogg. Vi tänker att det är viktigt att visa upp hur mycket bra, spännande, roligt, läs- och språkfrämjande som redan görs. Sen kan var och en att sampla, låna, levla upp, utveckla det egna bibliotekets arbete med barn och unga.

Breddseminarier om barn och unga 2012

Projektets fas 2 under 2012 var en stor del av inriktningen på projektet fokuserad på att ge mer kunskap, tankar, kompetensutveckling till ”en majoritet av all bibliotekspersonal i Kalmar, Blekinge, Kronobergs län” kring barn, unga, bibliotek. Vårens breddseminarier tog upp barn, barnperspektiv, barnkonventionen under våren. Under september och oktober handlade de om unga och deras syn på vuxenvärlden, samhället, bibliotek.

Runt 70 % av all bibliotekspersonal i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län deltog på breddseminarierna! De totalt 4 uppdrag på hemmaplan som var kopplade till seminariedagarnas ämnen har tagits upp på arbetsplatsträffar och andra möten på varje bibliotek. Så projektets målsättning har uppfyllts gott och väl. Resultaten finns att läsa i sin helhet på denna blogg under olika rubriker.

Vilken julklapp, inte sant?

Vi önskar er härmed härliga helger // Pia och Therese för Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost

Sammanfattning av första uppdraget

Vid det gemensamman mötet för bibliotekschefer i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län den 5 november i Växjö, presenterades en sammanfattning över alla de hemuppgifter som inlämnats enligt det första uppdraget efter vårens breddseminarier. Uppdraget innebar att se och plocka fram goda exempel på barnperspektivet med utgångspunkt ifrån entrén, biblioteket som helhet och barnavdelningen samt se på förbättringsmöjligheter. Här är länken till sammanfattningen som också finns under rubrik ”Rummet”. Vi rekommenderar att ni använder er av denna sammanfattning för att också snegla på vad andra bibliotek kommit fram till för goda exempel och förbättringsbara förslag i ert arbete på hemmaplan.

/Pia och Therese

Högre kompetens kring barnperspektiv, delaktighet och barnkonventionen för minst 278 biblioteksanställda vid 25 bibliotek i 3 län

Nu drar vi igång – på fredag 9 mars 2012 är det första breddseminariet av 5 – i Olofström. Totalt är hittills ca 280 personer anmälda till ett breddseminarium (datum och platser se längre ner i denna artikel).

Vi gör det därför att:

”ALLA som jobbar på bibliotek ska ha barnkompetens för att biblioteket ska kunna göra ett bra jobb för barn och unga”. Så sa vi på ett nätverksmöte för barnbibliotekarier häromåret.

Barn och unga är prioriterade grupper lokalt, regionalt och nationellt. Hur är det i verkligheten? Prioriteras bibliotekens olika resurser till verksamheter för barn och unga? Har en majoritet av personalen kunskaper om medier för barn eller om barnkonventionen?
Är barn och unga delaktiga i den verksamhet som vänder sig till dem?

Vårt projekt Barn & Unga Futurum.kom arbetar för att detta ska konkretiseras. Vårens breddutbildningar är fas 2 i detta projekt och ett stöd till klusterkampanjernas marknadsföring inom ”Låna dig rik”.

Barnperspektiv och delaktighet genom föreläsningar, diskussioner och metoder

 • Hur ser vi i ett barnperspektiv på det egna biblioteket och dess verksamhet?
 • Hur får vi barns perspektiv – hur ger vi barn möjlighet till delaktighet? Vill vi det?
 • Lena Lundgren, bibliotekskonsulent emerita, Stockholm, föreläser via film ur ett biblioteksperspektiv
 • länk till filmen kommer att publiceras på denna blogg i slutet av april 2012
 • Barnböcker för olika åldrar – tips på barns och egna favoriter, bra börja läsa-böcker, högläsning, deckare, fantasy, djurböcker för barn
 • får vi av våra eminenta barnbibliotekarie från våra 3 län – Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo, Hannah Krahner och Johanna Palm, Borgholm, Gunhild Gröndalen och Marie Björnsson, Olofström
 • boktips och länkar till bra webbplatser och bloggar kring barn- och ungdomslitteratur – så du kan fortsätta fortbilda dig!
 • Rädda Barnen om att införliva barnkonventionen i det dagliga arbetet – från teori till praktik under ledning av Sandra Torstensson

Sedan då?

Detta med barnperspektiv och barns delaktighet är ingalunda något man fixar till med en föreläsningsdag. Det krävs återkommande reflektioner, arbete, prioriteringar, åtgärdsplaner och tid. Med mera. Därför kommer varje bibliotek att få i uppgift att med enkla metoder se det egna biblioteket med barnperspektiv-ögon på bibliotekets entré, biblioteket i allmänhet, barnavdelningar i synnerhet plus att göra liknande översyn på bibliotekets webbplats och andra digitala mötesplatser. Vi kommer att samla intryck, erfarenheter, åtgärdsplaner här på denna projektblogg under detta år.

När och var för breddseminarierna

Start med fika kl 9.00 – avslutning ca kl 17

Olofström fredag 9 mars (Folkets Hus, lokal Klockrike)

Karlskrona Onsdag 14 mars (stadsbibliotekets Hörsal)

Emmaboda Tisdag 20 mars (Stora konferensen, Nöjeshuset)

Oskarshamn Måndag 26 mars (Möjligheternas rum, Kulturhuset)

Växjö Torsdag 12 april ( Stadsbibloteket, lokal Galaxen)

Kontaktpersoner

Blekinge och Kronoberg: Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost, 0455-32 20 54

Kalmar län: Pia Malmberg-Kronvall, Regionförbundet i Kalmar län 0480 44 83 95

Projektmedel: 60 000 kr från Kulturrådet – inget från KB

December 2011 fick vi besked från Kulturrådet om att vi fått 60 000 kr till Barn & Unga Futurum.kom-projekt! Vi tilldelades detta under rubriken ”Projekt som lyfter barn och ungas rätt till läsning och för att utveckla folkbibliotekens metoder”. Tillsammans med tillskott från både Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län ser det ut att vi ska klara av de breddseminarier kring barnperspektiv, barnkonventionen,  ungas syn på liv och samhälle samt genrekunskap som vi planerat under 2012.

Vi sökte även projektmedel från Kungliga biblioteket för kompetensutveckling för samma breddseminarier. Det blev högsta betyg för ansökan, summan ansågs modest och området viktigt men…… efter flera diskussioner kom man fram till att ett projekt som Barn och Unga Futurum.kom inte låg inom Kungliga bibliotekets område… Tja. Vi lyfte frågan hos dem i alla fall. Och visst kan vi återkomma med nya ansökningar…

2012 års aktiviteter

Vi håller just nu på och upphandlar kompetensutveckling kring barnkonventionen. Förra veckan filmades en föreläsning med Lena Lundgren kring barns delaktighet och bibliotekens perspektiv på barn. Barnbibliotekarier i våra 3 län förbereder sig som bäst på att ge ”genrekunskap” till sina kollegor – vilka bilderböcker är mest populära och spännande nuförtiden, goda exempel på högläsningsböcker, vad är viktigt att tänka på när man ska ge tips på bästa börja-läsa-böckerna?

Futurum.kom och breddseminarier

April 2012 (vecka 16) är det dags för den kluster-kampanj som vänder sig till Småbarnsföräldern. Marknadsföring är ett löfte. Därför måste all personal som kan tänkas möta barn, unga, småbarnsföräldrar ha en grundkunskap om barn och unga i vid bemärkelse. Det är också därför som vi arrangerar våra breddseminarier på 5 olika platser i länen. Bibliotekscheferna har lovat att ”en majoritet av all bibliotekspersonal” ska kunna delta vid ett av dessa breddseminarier.På så sätt samverkar och stöttar våra 2 projekt varandra, Futurum.kom och Barn & Unga Futurum.kom.

Här är datum och platser (med reservation för ev förändringar)

Fredag 9 mars Olofström

Onsdag 14 mars Karlskrona

Tisdag 20 mars Emmaboda

Måndag 26 mars Oskarshamn

Torsdag 12 april Växjö

Anmälan görs via Kurser & konferenser på Regionförbundet i Kalmar läns webb.

Barn och unga – futurum.kom

Välkommen till framtiden – våra barn och unga!

Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost laddar inför ett över- och genomgripande gemensamt projekt kring bibliotek, barn, unga.

Denna blogg är ett verktyg för att visualisera, diskutera, formulera, kommentera!

Vår förhoppning och ambition är att på något sätt och i olika grad engagera all bibliotekspersonal som inom sitt arbete kan tänkas möta barn och unga.

Vad tycker du är viktigt att tänka på?

Tycker du det är viktigt att alla tänker på barn och unga? Varför? Varför inte? Kvittar det?

Fortsättning följer…
// Pia Malmberg-Kronvall och Lars Johansson