Inbjudan till slutkonferens 21/10

”ALLA ska ha barnkompetens!”

Barn & Unga Futurum. kom – slutet på och resultatet av ett projekt

Hösten 2011 startade projektet Barn & Unga Futurum.kom upp i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, med syfte att ge biblioteken stöd i arbetet att bidra till att barn och unga får möjlighet att aktivt delta i samhället, att sätta barnperspektivet i första rummet. ”Alla som jobbar med barn eller möter barn ska ha särskild kompetens = ALLA ska ha barnkompetens”, är ett citat från en nätverksträff i Kalmar 2009 som utmynnade i att skriva ihop en projektplan och skicka in en ansökan till kulturrådet. Tre år har nu gått och projektet har nått sin slutfas.

Vi inbjuder härmed till en slutkonferens kring utvärderingen av projektet, om och på vilket sätt det bidragit i bibliotekens arbete med en prioriterad målgrupp, om erfarenheter och slutsatser.

Dagen, liksom projektet, kommer att fokusera på barnperspektivet och på vikten av barns och ungas delaktighet och medverkan. Vad har vi som vuxna och vi som jobbar i offentlig verksamhet för ansvar gentemot barn och unga, och vad innebär det där med barnperspektivet i praktiken?

Tid och plats

Tisdag 21 oktober 2014, klockan 9.30 – 16.00, Kulturhuset Palladium, Storgatan 12 i Växjö

Program

9.30 –  10.00  Fika

10.00 – 10.10  Barn läser och skriver – bokklubbsbarn från Växjö bibliotek tillsammans med barnbibliotekarie Paula Högström.

10.10 – 11.15  Om projektet – Therese Emilsson, Christer Bergqvist och Hannah Krahner blickar tillbaka på projektåren som gått. Pia Holgersson presenterar utvärderingen som omfattar projektet från 2011 till 2014 samt visar en filmad utvärdering.

11.15 – 12.15  Barnperspektiv och kulturpolitik – en fråga om barns delaktighet? – Ylva Lorentzon undersöker i sitt arbete barns och ungas rätt till kultur, som är ett nationellt kulturpolitiskt mål. Vad innebär den politiska retoriken? Och vad betyder den för den kultur som skapas för barn?

12.15 – 13.30  Lunch på egen hand

13.30 – 14.30  Barns delaktighet på riktigt. Erfarenheter från att skapa specialbiblioteket TioTretton i Kulturhuset i Stockholm – Katti Hoflin skildrar hur man kan ta makten över sitt bibliotek om det svämmar över av bebisar och småbarnsföräldrar som vill appa i lugn miljö, samt delar med sig av erfarenheter av arbetet med Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm.

14.30 – 14.50 Fika

14.50 – 15.50  Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli! – Micke Gunnarsson bjuder på en inspirerande stund i våra barns tecken. Hur bygger vi fina relationer oss emellan och hur kan man tänka när våra barn är mer eller mindre födda med digitala navelsträngar?

15.50 – 16.00  Sammanfattning av dagen – avslutning

Medverkande

Pia Holgersson driver företaget Velopia där hon bland annat arbetar med företagscoaching och EU-finansiering. Pia Holgersson har utvärderat Barn & Unga Futurum.kom både med hjälp av filmade intervjuer och en omfattande webbenkät.

Ylva Lorentzon är doktorand i barnkultur på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon arbetar och undervisar på Centrum för barnkulturforskning. Hennes avhandlingsprojekt handlar om barnkultur i skärningspunkten mellan scenkonst för barn och kulturpolitik. Barns och ungas rätt till kultur är nu ett nationellt kulturpolitikmål. Frågor som hennes forskningsprojekt kretsar kring är bland annat: Vad innebär den politiska retoriken? Och vad betyder den för den kultur som skapas för barn? Ylva har också intresserat sig särskilt för barns rättigheter.

Katti Hoflin har varit verksam inom SVT, UR och SR i ett par decennier. Hon var chef för barn och ungdomskulturavdelningarna i Kulturhuset i Stockholm 2007 – 2011. Där utvecklade hon bland annat Rum för Barn och ett nytt specialbibliotek för 10 till 13 åringar: TioTretton. Hon har varit ordförande i Augustprisjuryn för barn och ungdomskategorin i fem år. Katti sitter i Medierådets granskningsråd och arbetar inom Kulturrådet som expert. Hon är också barnboksförfattare, musiker och dramatiker. Sedan 2011 är Katti verksamhetschef i Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Micke Gunnarsson är föreläsare, projektutvecklare, bloggare, skådespelare, utbildad barnskötare, kreativitetskonsult och rådgivare inom internet och digitala medier. Micke driver företaget Barnatro tillsammans med sin fru och är grundare av projektet Freduppdraget.se samt kampanjen Varenda unges rätt till MVG. Författare till boken ”Det är bara de som bestämt sig för vart de ska som kan gå vilse”.

Avgift

Konferensavgiften är 250 kronor och inkluderar för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen bekostnad. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan

Anmälan senast den 29 september 2014 via följande länk: http://www.rfkl.se/futurum

Information

För ytterligare upplysningar, kontakt Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost, tfn 0455-322054, therese.emilsson@regionblekinge eller Hannah Krahner, Regionbibliotek Kalmar, tfn 0480-448395, hannah.krahner@rfkl.se

Annonser

Ett projekt som snart mognat klart…

20130906_173709Projektet Barn, unga, bibliotek Futurum.kom som startades upp av Pia Malmberg-Kronvall, Regionbibliotek Kalmar och Lars Johansson, Länsbibliotek Sydost hösten 2011, börjar närma sig sitt slut. Det känns länge sedan och mycket vatten har flutit förbi. Vi som tillhört projektledningen (Det har hunnit bli några byten på posterna. Idag heter vi Hannah och Therese) hoppas ju att vattnet inte bara runnit iväg liksom tiden, utan kanske tagit sig nya sträckningar eller lämnat något lite mer bestående kvar i verksamheterna.

Precis innan sommarsemestrarna skickade vi ut en enkät till samtlig personal på biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län med frågor om hur projektets olika delar upplevts ute på biblioteken, hur de förankrats och om de varit till någon nytta i verksamhetsutvecklingen. Nästa vecka tar Pia Holgersson som driver företaget Velopia och som kommer att utvärdera hela projektet, sig  an materialet och ska försöka analysera det och slutligen komma till någon slags konklusion. Pia har under senvåren även intervjuat några av den deltagande personalen, deltagande barn i Disajnprojektet och projektledningen. Allt material kommer att sammanfattas i ett skriftligt dokument och i ett filmformat.

Har ALLA fått barnkompetens – som var ett av de viktigaste målen för att starta upp detta projekt? Att alla, inte bara de som har ett uttalat ansvar att jobba med verksamhet för barn och unga ute på biblioteken ska känna att de har en kunskap om målgruppen och att det är självklart och tydligt att såväl verksamhet som personal har ett stort fokus på den målgrupp som i varje kommun, i varje biblioteksplan, står som prioriterad d v s barn och unga.

Vi i projektledningen går oroligt väntande… Har vi lyckats? Har vi misslyckats? Om vi inte lyckats, vad är det vi behöver fortsätta att arbeta med….

Ute mognar sommaren. I min trädgård mognar björnbären och rosorna har kört igång en andra blomningsomgång. Projektet Barn, unga, bibliotek Futurum.kom mognar också. Vi har ett projekt kring den fysiska miljön som ännu inte är i hamn och vi planerar just nu för en slutkonferens som kommer att äga rum den 21 oktober på Palladium i Växjö som vi vill att alla bokar in i kalendern.

Jag plockar några bär som hunnit mogna och njuter av den sötsyrliga smaken. Jag hoppas att det är så, att innehållet i projektet successivt har mognat, kunnat avnjutas och satt sina spår i bibliotekens verksamhet och hos personalen, att det inte mognat över, förgäves, ruttnat eller hänger kvar där på sina grenar, outnyttjat.

/Therese

 

Barnen i planerna

Alla kommuner prioriterar barn och unga – men på vilket sätt framgår det i biblioteksplanen och hur mätbart är det? Och vad säger de nyckeltal som vi använder oss av egentligen om kvaliteten i vår verksamhet för barn och unga på biblioteken?

Välkommen till en dag om hur verkligheten ser ut bakom planerna! Dagen inleds med Cecilia Ranemo från Kungliga Biblioteket, som arbetar med kvalitetsutveckling och statistik och som tagit fram rapporten Barnen i planerna 2012. Cecilia utgår från KB:s kartläggning och ger exempel på vad en biblioteksplan behöver innehålla för att vara mätbar.

Under eftermiddagen blir det samtal och diskussion kring hur vi vässar våra biblioteksplaner och får dem tydligare och mer uppföljningsbara. Vi utgår även från de nyckeltal som används idag för att rapportera statistik. Kan vi hitta bättre sätt att mäta det kvalitativa arbetet som utförs på barn- och ungdomsavdelningarna?

Datum: Torsdagen den 28 november 2013

Tid: 10.00-15.00 (Fika med kaffe/te och smörgås från 9.30)

Plats: Växjö stadsbibliotek, lokal Galaxen

 

Målgrupp: Bibliotekschefer, kulturnämndspolitiker och barnbibliotekspersonal

Medverkande: Cecilia Ranemo, Kungliga Biblioteket (Kungliga biblioteket har sedan 2011 regeringens uppdrag att följa hur bibliotekens planer är utformade och hur de används)

 

Pris: 200:- inklusive lunch och fika

Anmälan: Anmälningsformulär finns här.

Information: Magnus Åberg, Regionbiblioteket i Kalmar län, magnus.aberg@rfkl.se; Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost, therese.emilsson@regionblekinge.se

Kreativ verkstad – nytt sätt att berätta om berättelser

Projektet inbjuder till två dagars internat på Ronneby Brunn, fyllda med kultur, kreativitet och spa.

Länken mellan litteratur och övriga kulturformer är stark men ändå ibland svårskönjbar. Kanske ser man inte det alltför självklara?

När det gäller att berätta om böcker – eller berätta om böcker – finns det många ramar, ofta lika enkla som roliga. Film, drama, dans, konst, digitalt berättande; fem kulturformer som barnbibliotekspersonal med utgångspunkt i fem barn-/ungdomsböcker kommer att få prova på i fem workshops, ledda av kunniga utövare, och kanske med uppvisningsbara resultat.

Tanken med internatet är att de deltagande med litteraturen som bas ska få prova att vidga sättet att förmedla en berättelse på – att kunna använda sig av andra konst- och förmedlingsformer som konst, drama, dans och film och att utöka sin förmåga eller hitta grunden för nya metoder att presentera böcker och berättelser på för barn och unga. Men också att kunna bli stärkt i sin roll som förmedlare. Dessa nya färdigheter i form av nya metoder och verktyg, ska naturligtvis i slutändan även komma barn och unga till del, genom att kunna stödja och uppmuntra dem till berättande och att kunna ge boktips t ex i en digital form.

Dagarna ska också ge möjlighet till samvaro och inspirerande möten över kommungränserna i avkopplande miljö – att ha kul helt enkelt.

Deltagarna utgår ifrån ett urval av förvalda barn- och ungdomsbokstitlar och väljer en titel de önskar arbeta utifrån under internatet. Titlarna kommer att presenteras för de anmälda innan sommaren.

Tid och plats:

18-19 september 2013, Ronneby Brunn.

Preliminärt program:

Dag 1
09.00 Fika
09.30 Introduktion och kreativ verkstad
12.00 Lunch
13.00 Kreativ verkstad forts. (inkl fika)
17.20 Fri tid att t ex nyttja hotellets spaavdelning
19.30 Middag
Dag 2
09.00 Avstämning och därefter kreativ verkstad forts.
11.30 Lunch
12.30 Kreativ verkstad forts. (inkl. fika) med sammanfattning och slutsummering
16.00 Avslutning

Deltagande:

Barnbibliotekspersonal i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Medverkande:

Kulturkonsulenter från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Avgift

Ingen avgift, men deltagarantalet är begränsat till 50. Kostnad för logi ingår. Vid uteblivet deltagande debiteras 2 000 kr.

Övernattning:

Övernattning (ej obligatoriskt) sker på Ronneby Brunn i enkelrum. Ange önskemål om detta på anmälningsformuläret.

Anmälan:

Anmälan är bindande. Vid förhinder efter gjord anmälan kan platsen överlåtas till annan deltagare om detta meddelas till arrangörerna. Sista anmälningsdag är den 12 juni 2013. Varje kommun är garanterad 2 platser. Fylls ej dessa platser upp, fyller vi på med intresseanmälningar enligt urvalsprincipen först till kvarn.

Anmälan görs här.

Information:

För mer info, kontakta Therese Emilssson, therese.emilsson@regionblekinge.se eller Magnus Åberg, magnus.aberg@rfkl.se .

Biblioteksrummet ur barnperspektiv – Älmhult och Torsås klara med uppdrag 1

Så har vi redan fått in de två första redogörelserna för uppdrag på hemmaplan. Uppdragen delades ut i samband med vårens breddseminarier. Du kan ta del av vad Älmhult och Torsås kommit fram till i arbetet med uppdragen via denna länk.

BRA JOBBAT – Älmhult och Torsås! // Pia och Therese

Ladda ner!

Ladda ner-sidan på bloggenNu finns material från vårens breddseminarier – uppdrag på hemmaplan, länkar till Lena Lundgrens föreläsningar och annat informationsmaterial under rubrik/sida ”Ladda ner”.

Det ska bli spännande att följa ert arbete på hemmaplan!

Fas 1 börjar med e-möten och förankring

Nu kan du läsa mer om de planer vi har så här långt kring projektet: ”Om projektet & oss”. Kom gärna med synpunkter, frågor, reflektioner – vi ser projektet som en process och förväntar oss flera förbättringar under resans gång.