Nya uppdrag Unga finns nu…

Det kom in en hel del resultat i fråga om uppdraget att jobba med frågor kring Unga precis innan sommaren. Nu ligger dessa ute under respektive rubrik inom Uppdrag på hemmaplan .

Läs och begrunda hur era kollegor funderat och kommit fram till intressanta tankar. Och – så ser vi fram emot att ytterligare intressanta resultat fortsätter att strömma in som vi kan lägga ut här på bloggen.

Annonser

Program för höstens breddseminarier

(Vad) Tycker ungdomar om vuxenvärlden, samhället, biblioteket?

Projektet Barn & Unga Futurum.kom går nu vidare med breddseminarier kring unga och bibliotek. Seminariedagen ska ge orientering och väcka tankar kring ”dagens unga” inför bibliotekens höstkampanjer och fortsatt arbete med målgrupp ”unga”. Seminarier med samma innehåll erbjuds vid 5 tillfällen och på 5 platser:

19 september Emmaboda

9 oktober Älmhult

11 oktober Växjö

16 oktober Oskarshamn

19 oktober Ronneby

Tid: kl. 9 – 16.05

Målgrupp: All bibliotekspersonal i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län och andra intresserade

PROGRAM (smärre förändringar kan komma)

9.00 Fika och registrering

9.30 – 10.10 ”Kloka möten – om förlängd ungdomstid, nya relationsmönster, relationsgrammatik och dess konsekvenser för vuxenrollen”.  Mats Trondman, Linnéuniversitetet. Vilken roll kan bibliotek spela för dagens unga? Vad krävs av biblioteken och dess personal för att leva upp till detta? Vad innebär det för biblioteket att vara en ”polyvalent institution?” Mats föreläsning ges via inspelning – Obs, endast vid seminarietillfällena (ej publik länk)

10.20-11.20 Ungdomspolitiken – vad innebär det nationellt, regionalt, lokalt. Bakgrund, prioriterade frågor idag och hur det kan märkas i regionen. Cilla Ilhammar, ansvarig ungdomsfrågor och LUPP-samordning, Regionförbundet i Kalmar län. (LUPP=Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – Ungdomsstyrelsens undersökningar). Mer info om ungdomspolitik och LUPP på Ungdomsstyrelsens webb .

11.20 – 12.00 Tips om böcker, medier, metoder för unga – kollegialt lärande med bibliotekarier från våra län som föreläsare

12.00-13.00 Lunch på egen hand och bekostnad (på en del orter förbokning)

13.00 – 14.00  Digitala spel och den roll som dessa spelar i samhället och hos unga. Likheter och olikheter mellan vad som lockar till spelande respektive läsande. Måns Billing, utbildad vid Blekinge Tekniska Högskola inom medieteknik, digitala spel.

14.10 – 15.55  Debatt, dialog, aktivitet med utgångspunkt i dagen. Värderingar kring hur kommun, kultur, bibliotek påverkas av och påverkar unga. Lisa Björk, (ung) kommunpolitiker i Oskarshamns kommun – LUPP-sammankallande, ledamot kultur- och fritidsnämnden mm. Teaterpedagog.

Fikapaus under passet

15.55 – 16.05 Avslutning

Länk till anmälningsblankett finner du här. Anmälan senast 12/9 för första tillfället, de övriga senast 10 dagar före datum för respektive föreläsningsdag.

Kostnad för seminariedagen är 150 kronor (inkl. fika). Tillkommer gör kostnad för lunch, som var och en betalar.

För ytterligare information, kontakta Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket/Regionförbundet i Kalmar län, 0480-448395, pia.malmberg-kronvall@rfkl.se , eller Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost, 0455-342054,  therese.emilsson@regionblekinge.se

Vi ser fram emot givande och inspirerande dagar med livliga diskussioner…

Pia & Therese

Höstens breddseminarier – om unga och bibliotek

Medan många av er har fullt upp med att genomföra uppdrag 1 – det fysiska rummet ur barnperspektiv – planerar vi för höstens breddseminarier kring unga & bibliotek!

Här är datum och platser:Mats Trondman på ungdomskonferens i Oskarshamn 29 maj 2012

  • 19 september 2012 Emmaboda Folkets Hus, Dackesalen
  • 9 oktober 2012 Älmhult, Aktivitetshuset, IKEA
  • 11 oktober 2012 Växjö stadsbibliotek, Galaxen
  • 16 oktober 2012 Oskarshamn, Forum, Lilla Atriumsalen
  • 19 oktober 2012 Ronneby, Kulturcentrum

Program

  • Mats Trondman om förändrad vuxenroll, dagens unga och behov av ett polyvalent bibliotek med traditionella vuxna?
  • Genrepresentation – berättelser för unga vuxna – av kollegor från länen
  • Ungdomspolitik, nationellt, regionalt, lokalt. LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiskt program – Cilla Ilshammar, Regionförbundet i Kalmar län
  • Kommunal utveckling – unga-frågor i politiken. Lisa Björk, folkhälsorådet, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, Oskarshamn
  • Ungas berättelser  i dataspel med mera

Länk till anmälan kommer här inom några veckor. Välkomna!