En slutkonferens, mer av ett avstamp…

IMG_0301[1]21 oktober, en dag med regn och rusk träffades ett antal nyfikna deltagare på Kulturhuset Palladium i Växjö för att sjunka ned i de mjuka röda biofåtöljerna och lyssna till slutet av ett projekt…..

Dagen inleddes med bokryggspoesi! Prickiga Paula, barnbibliotekarie på Växjö stadsbibliotek presenterade tillsammans med fem härliga läsande och skrivande bokklubbsbarn som även deltagit i Disajnprojektets fokusgrupp sina skapade alster. Bokdraken var också med. Denne fick sedan vara med på scenen tillsammans med bokryggarna som rekvisita under hela resterande dagen.

Därefter kom tre inspirerande föreläsare, först utifrån ett mer teoretiskt perspektiv under förmiddagen och efter lunch praktik och show!

IMG_0302Ylva Lorentzon är doktorand i barnkultur (den enda i sitt slag!) vid Stockholms universitet, men arbetar också på Centrum för barnkulturforskning. Hon talade om barnkonventionen, och att det där med barnets bästa inte innebär en självklar rätt till delaktighet, men en rätt att bli hörd. Barnkulturen är i vid mening alltid politisk, menade Ylva Lorentzon, i och med att den skapas av vuxna och oftast har politiska direktiv som är styrande i någon form. Det politiska fokuset ligger oftast på den fysiska tillgängligheten när man ser till barnperspektivet. I stället för att se till ”en individ med särskilda behov” är det kanske till att se ”en individ med särskilt perspektiv”. Men varför ska man fråga barnen då? Jo, för de är också medborgare.

IMG_0310[1]Efter lunch klev Katti Hoflin upp på scenen. Katti Hoflin är en engagerad person som gjort avtryck och rört om vad hon än arbetat med – Bollibompa, Barnbiblioteken på Kulturhuset och nu senast Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Presentationen utgick från uppbyggnaden av biblioteket TioTretton på Kulturhuset – ett bibliotek för dem i mellanåldern, de som varken är barn eller ungdomar, de som hatar böcker!? Det visade sig dock inte vara så, även om biblioteket ger utrymme för att använda digital teknik, spela teater, laga mat eller bara slappa. Besökarna läser och lånar böcker som bara den. Det viktiga är att se vartenda barn, påpekade Katti Hoflin att som personal och vuxen kunna bemöta, lyssna, vara närvarande. Det kräver dock en engagerad personal, personal som vill ”hänga” med barnen. Bibliotekens uppgift är att hjälpa människor att nå sina livsmål. Även om inte alla får chansen att skapa ett nytt bibliotek är det viktigt att ställa sig frågan vad ett barn- och ungdomsbibliotek är och vilka det är till för.

IMG_0321[1]”Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli!”. Under den rubriken talade dagens sista inspiratör – Micke Gunnarsson, kreativitetskonsulent, bloggare, skådespelare, rådgivare inom internet och digitala medier m m från Ronneby. I samtalet med barn, unga och med vilka medmänniskor som helst, är det viktigt att utgå ifrån mig själv. Mår jag bra, kan jag bemöta och se positivt på omvärlden. Och omvärlden förändras, hela tiden. Barnen är vår framtid och deras värld kommer inte att se ut som världen är nu eller som vi vuxna vuxit upp i. Det är framtidstro på sig själv vi måste ge våra barn, inte tala om för dem att det var bättre förr.

Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar och ordförande i projektets styrgrupp menade i sin inledning att dagen mer är av ett avstamp framåt snarare än ett slut. Vad innebär då det? Ja, projektledning och styrgrupp hoppas att projektet Barn & Unga Futurum.kom satt sina spår och gett så många som möjligt en ökad kunskap i att möta och bemöta barn och unga. Men projektet kommer leva vidare i form av fortsatt arbete med medborgardialog bl a via fokusgrupper. Bibliotekscheferna kommer att få ett tydligare uppdrag att förankra målgruppen barn och unga i verksamheten och i arbetet med de lokala biblioteksplanerna och vi kommer att se över statistik och mätvärden.

Och så är ju Disajnprojektet inte riktigt i hamn ännu. Vi kommer för hoppningsvis att kunna se några framväxande resultat av förändringar i biblioteksmiljön på de bibliotek som deltagit i projektet..

För övrigt, i vimlet…

 

 

 

Annonser

Inbjudan till slutkonferens 21/10

”ALLA ska ha barnkompetens!”

Barn & Unga Futurum. kom – slutet på och resultatet av ett projekt

Hösten 2011 startade projektet Barn & Unga Futurum.kom upp i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, med syfte att ge biblioteken stöd i arbetet att bidra till att barn och unga får möjlighet att aktivt delta i samhället, att sätta barnperspektivet i första rummet. ”Alla som jobbar med barn eller möter barn ska ha särskild kompetens = ALLA ska ha barnkompetens”, är ett citat från en nätverksträff i Kalmar 2009 som utmynnade i att skriva ihop en projektplan och skicka in en ansökan till kulturrådet. Tre år har nu gått och projektet har nått sin slutfas.

Vi inbjuder härmed till en slutkonferens kring utvärderingen av projektet, om och på vilket sätt det bidragit i bibliotekens arbete med en prioriterad målgrupp, om erfarenheter och slutsatser.

Dagen, liksom projektet, kommer att fokusera på barnperspektivet och på vikten av barns och ungas delaktighet och medverkan. Vad har vi som vuxna och vi som jobbar i offentlig verksamhet för ansvar gentemot barn och unga, och vad innebär det där med barnperspektivet i praktiken?

Tid och plats

Tisdag 21 oktober 2014, klockan 9.30 – 16.00, Kulturhuset Palladium, Storgatan 12 i Växjö

Program

9.30 –  10.00  Fika

10.00 – 10.10  Barn läser och skriver – bokklubbsbarn från Växjö bibliotek tillsammans med barnbibliotekarie Paula Högström.

10.10 – 11.15  Om projektet – Therese Emilsson, Christer Bergqvist och Hannah Krahner blickar tillbaka på projektåren som gått. Pia Holgersson presenterar utvärderingen som omfattar projektet från 2011 till 2014 samt visar en filmad utvärdering.

11.15 – 12.15  Barnperspektiv och kulturpolitik – en fråga om barns delaktighet? – Ylva Lorentzon undersöker i sitt arbete barns och ungas rätt till kultur, som är ett nationellt kulturpolitiskt mål. Vad innebär den politiska retoriken? Och vad betyder den för den kultur som skapas för barn?

12.15 – 13.30  Lunch på egen hand

13.30 – 14.30  Barns delaktighet på riktigt. Erfarenheter från att skapa specialbiblioteket TioTretton i Kulturhuset i Stockholm – Katti Hoflin skildrar hur man kan ta makten över sitt bibliotek om det svämmar över av bebisar och småbarnsföräldrar som vill appa i lugn miljö, samt delar med sig av erfarenheter av arbetet med Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm.

14.30 – 14.50 Fika

14.50 – 15.50  Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli! – Micke Gunnarsson bjuder på en inspirerande stund i våra barns tecken. Hur bygger vi fina relationer oss emellan och hur kan man tänka när våra barn är mer eller mindre födda med digitala navelsträngar?

15.50 – 16.00  Sammanfattning av dagen – avslutning

Medverkande

Pia Holgersson driver företaget Velopia där hon bland annat arbetar med företagscoaching och EU-finansiering. Pia Holgersson har utvärderat Barn & Unga Futurum.kom både med hjälp av filmade intervjuer och en omfattande webbenkät.

Ylva Lorentzon är doktorand i barnkultur på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon arbetar och undervisar på Centrum för barnkulturforskning. Hennes avhandlingsprojekt handlar om barnkultur i skärningspunkten mellan scenkonst för barn och kulturpolitik. Barns och ungas rätt till kultur är nu ett nationellt kulturpolitikmål. Frågor som hennes forskningsprojekt kretsar kring är bland annat: Vad innebär den politiska retoriken? Och vad betyder den för den kultur som skapas för barn? Ylva har också intresserat sig särskilt för barns rättigheter.

Katti Hoflin har varit verksam inom SVT, UR och SR i ett par decennier. Hon var chef för barn och ungdomskulturavdelningarna i Kulturhuset i Stockholm 2007 – 2011. Där utvecklade hon bland annat Rum för Barn och ett nytt specialbibliotek för 10 till 13 åringar: TioTretton. Hon har varit ordförande i Augustprisjuryn för barn och ungdomskategorin i fem år. Katti sitter i Medierådets granskningsråd och arbetar inom Kulturrådet som expert. Hon är också barnboksförfattare, musiker och dramatiker. Sedan 2011 är Katti verksamhetschef i Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Micke Gunnarsson är föreläsare, projektutvecklare, bloggare, skådespelare, utbildad barnskötare, kreativitetskonsult och rådgivare inom internet och digitala medier. Micke driver företaget Barnatro tillsammans med sin fru och är grundare av projektet Freduppdraget.se samt kampanjen Varenda unges rätt till MVG. Författare till boken ”Det är bara de som bestämt sig för vart de ska som kan gå vilse”.

Avgift

Konferensavgiften är 250 kronor och inkluderar för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen bekostnad. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan

Anmälan senast den 29 september 2014 via följande länk: http://www.rfkl.se/futurum

Information

För ytterligare upplysningar, kontakt Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost, tfn 0455-322054, therese.emilsson@regionblekinge eller Hannah Krahner, Regionbibliotek Kalmar, tfn 0480-448395, hannah.krahner@rfkl.se

Varje möte kan vara livsavgörande – en seminariedag om att (be)möta barn och unga

Varje möte med ett barn kan vara livsavgörande, säger Michel Devillaz från BRIS. Stora ord att ta till sig och det innebär också att vi som i vårt yrke möter människor, stora som små, har en viktig uppgift i vårt bemötande – att vi måste s e de vi möter. Att vara engagerad och se det unika i varje individ – varje dag. En inte alltid så lätt uppgift.

Här följer en sammanfattning av seminariedagen i Kalmar Teaters café den 21 oktober, med fokus på hur vi möter och bemöter barn och unga; ett teoretiskt förmiddagspass och en eftermiddag med mer praktiska handfasta övningar.

IMG_0466Michel Devillaz, regionombud på BRIS Syd berättar om Barnens Rätt I Samhället, en som kanske inte alla vet, ideell organisation dit barn och vuxna kan ringa och prata om vad som helst i stort sett – och kunna vara anonyma. BRIS tar emot ungefär 100 samtal per dag. De flesta som tar kontakt är i 12-13-årsåldern, och är tjejer. Det är svårare att nå pojkarna. Kanske för att det finns något outtalat att de ska klara av att hantera alla situationer på egen hand, för att de är pojkar. Samtalen handlar mest om utseende, sexualitet och mobbing. De unga idag har höga krav på sig att vara perfekta. Den psykiska ohälsan har ökat. Man får inte noncharlera, säger Michel. Alla samtal oavsett innehåll är lika viktiga.

Michel visar på olika samtalsfunktioner:

 • Möjliggöra berättande. Att sätta ord på något. Språket är ord för tanken.
 • Att bidra till struktur. Få ordning på kaoset.
 • Att få bekräftelse, att känna sig lyssnad på.
 • Att få avlastning. Blir inte så ensam med mina bekymmer om jag får prata/skriva av mig.
 • Bidra till att se sig själv i ett större sammanhang.
 • Att förmedla hopp. Att hitta en vuxen eller en aktivitet och bli bra på den.
 • Informera

Michel talar om Barnkonventionen och vikten av att fokusera på Barnperspektivet. Det är viktigt att möta barnen där de är. Det har hänt mycket i barnforskningen de senaste 20-25 åren. Barn är aktiva redan från början. Michel exemplifierar med den danske barnpsykologen Jesper Juuls bok ”Det kompetenta barnet”. Barn har sitt sätt att se på verkligheten. Vuxna har sitt sätt. Bara barnen kan se på sin verklighet. Vi vuxna måste fråga. Att vara nyfiken på barnet. Att förmedla värme och respekt är mycket viktigare än innehållet.

Bilder från föreläsningen finns här.

Nästa föreläsare är Tuula Honkaranta, psykolog från Barnhabiliteringen, Länssjukhuset i Kalmar som talar om bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar som kan ha diagnoserna Aspergers syndrom, ADHD, Autism, Tourettes syndrom eller dyslexi. Vi får många konkreta tips.

Mänskligt beteende måste ses i sitt sammanhang, säger Tuula, och utlöses av situationsfaktorer. Det är bra att samarbeta med nätverket runt en person och att besöken helst ska vara planerade. Bra att förbereda sig, ta reda på vad diagnosen innebär.

För dessa personer är det viktigt med tydlighet och struktur. Undvik onödiga förändringar i den yttre miljön. Anpassa och skala av, minska visuell stimuli.

Tala tydligt och lättbegripligt. Var artig. Undvik metaforer och öppna frågor. Personerna kan ha svårt med perceptionen, så komplettera gärna det du säger med bilder. De textade skyltarna i biblioteket bör vara kompletterade med bilder.

Om det uppstår en konflikt:

 • Reagera behärskat i lagom tempo
 • Undvik ögonkontakt och undvik beröring
 • Respektera det personliga utrymmet
 • Gå två steg bakåt
 • Sätt dig, gärna på golvet
 • Prata lugnt eller inte alls
 • Ge dig!
 • Byt personal
 • Avled – finns många tekniker

 (Bo Hejlskov Elvén)

Vänd dig alltid till huvudbesökaren, ej till assistenten.

Bilder från föreläsningen finns här.

Örjan Hvass från Ungdomspolisen i Kalmar kommer in som en frisk fläkt så där innan lunchen, när alla är trötta och hungriga.

Man får försvara sig, säger Örjan, och informerar vidare om självförsvar eller nödvärn som går att läsa mer om i Brottsbalken. Örjan talar även om möjligheten till envarsgripande, d v s var och ens möjlighet att kunna gripa någon som gjort sig skyldig till brott, och sedan överlämna personen snarast till polisen. Men det bästa är kanske att ringa polisen direkt, innan man gör ett eget ingripande. Trots knivförbud, finns det trots allt många som bär kniv och det finns all anledning att akta sig.

Hur gör man då om det finns besvärliga människor på biblioteket som stör ordningen? Försök tala med personen i fråga. Kommunikation är ett sätt att antingen få dem på andra tankar eller vinna tid. Blir situationen för obehaglig. Ring polisen.

Besvärliga ungdomsgäng på biblioteket, då? De som bara är ute för att provocera:

 • Kolla upp vem som är ledaren.
 • Punktera gruppen
 • Kommunicera
 • Bekräfta, se personerna i ögonen och visa att de är sedda och att det är ni som har övertaget.

Upp till 20 år har man oftast inget konsekvenstänkande, menar Örjan. Unga kan handla direkt, utan att tänka på konsekvenserna.

Ta gärna kontakt med polisen i din kommun och be om en dialog om ni har bekymmer på ert bibliotek. De kan ge er råd, eller ta en liten tur in ibland när de har vägarna förbi. Genom att ha dialog går det att se tidiga tecken på unga som kan ligga nära riskzonen.

IMG_0479Under eftermiddagen arbetar vi sedan tillsammans med teatergruppen Expri (Mats och Kattis), först med värderingsövningar och därefter med två olika situationer från en tilltänkt biblioteksmiljö där alla får vara med om att diskutera de inte så bekväma situationerna och försöka hitta andra och bättre lösningar – s k rollspelsteater. De två situationerna är välkända – ”En lite ovan pappa kommer in till biblioteket med sitt barn. Barnet vägrar vara tyst och situationen urartar.” ”En barnbibliotekarie ska ha bokprat för en skolklass som kommer något oförberedda tillsammans med sin lärare. Bibliotekarien har inte full koll på situationen.” Det blir många ”stopp” och många goda råd och tips att ge de agerande – och till kollegor.

Kreativitet! Verkstad! Att berätta om böcker på nya sätt!

Två dagars intensivt internat på Ronneby Brunn. 43 barnbibliotekspersonal från Blekinge, Kronobergs och Kalmar län, två verksamhetsutvecklare och sex pedagoger. 5 barn- och ungdomsböcker att testa inom 5 olika ”konstgenrer”. Paddor, grisar, vargar, apor, brutna näsor, mardrömslika världar och dystopier – som film, stillbilder, konst, dans och drama. Kreativitet, gemenskap, vatten och mängder av skratt!

Här inleder vi med Magnus (Regionbibliotek Kalmar) försök till beskrivning av hur det kan gå till på ett kreativt internat:

Dagarna sammanfattades med frågorna:

 • Vad är det mest oväntade du har upplevt under internatet?
 • Vad tar du med dig hem?
 • Hur kan du använda det du lärt dig på hemmaplan?

Svaren på dessa frågor blev:

 • Dansen! Ställde mig frågan några dagar innan internatet – ”Vad har jag gjort, vad har jag anmält mig till!”
 • Nätverkandet i gruppen
 • Så mycket kreativitet!
 • Inte hunnit tänka efter på hela tiden…
 • Deltagarna: Fantastiska pedagoger
 • Pedagogerna: Träffat en ny yrkesgrupp
 • Allt! Måste nu sjunka in.
 • Vill gärna dela med mig till mina kollegor.
 • Inspiration! Ta med kollegorna.
 • Många bra aktiviteter och tips att kunna använda direkt på hemmaplan, bokanpassade lekar och att använda vykortet som form.
 • Samarbeta

De pedagoger som entusiasmerat och varit behjälpliga under internatet har varit:

Drama: Andreas Dahl /Regionteatern Blekinge Kronoberg

Bild: Agneta Strindinger, Kalmar

Film: Lotta Nyblom och Michelangelo Miskulin / Reaktor Sydost

Dans: Emelie Bardon, Malmö

Digitalt berättande: Peter Milton / AV-Media Kalmar

Här nedan kommer nu några resultat av dagarnas kreativa arbete.

Först ut ett bildkollage – Thereses (Länsbibliotek Sydost) vandring mellan de olika verkstäderna:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Här är de digitala berättelserna via YouTube. Klicka på ”Spellista” uppe till vänster, så hittar ni fler filmer. Annars sök via AV-Media Kalmars hemsida och klicka på YouTube-ikonen.

AV Media Kalmar

Här presenteras filmerna från filmverkstaden:

Och här kommer lite annat smått & gott: