Demokrati och medbestämmande för unga

Hur kan bibliotek bidra till demokrati och medbestämmande för unga?

A         BIBLIOTEK SKA FINNAS I ALLA OMRÅDEN DÄR UNGA ÄR

Emmaboda bibliotek finns där unga är.

Markaryds bibliotek ordnar bra pocketböcker att låna fritt av på kommunens fritidsgårdar.

B        ”DEMOKRATI” SKA HANDLA OM SAKFRÅGOR SOM INTRESSERAR OCH BERÖR UNGA

Emmaboda bibliotek:

Eleverna är med i Biblioteksråd och kan ta upp och diskutera sådant som intresserar och berör dem.

Markaryds bibliotek: 

Barnbibliotekarien medverkar varje sommar som stående punkt i ungdomars demokratiutbildning. Information om folkbibliotekens roll i samhället.

Samverkan med Ungdomsinskottet och ungdomssamordnaren.

C         BIDRA TILL ATT ALLA KAN LÄSA BRA

Vimmerby bibliotek:

 • Bokprata på Fabriken, aktivitetshuset i Vimmerby. Barn- och Ungdomsbibliotekarien kontaktar föreståndaren och bokar in tillfällen för bokprat.
 • Bokcirklar för ungdomar. Starta upp en bokcirkel till hösten för ungdomar. Använda kontakter från Fabriken
 • Boktips på hemsidan. Vimmerby bibliotek börjar under våren 2013 med webbsidor för barn och ungdom och kan boktipsa där.
 • Skylta och exponera ”Tunna böcker”, dvs lättläst för ungdom. Viktigt att lyfta fram de nya intressanta böckerna som inte riktigt syns i hyllan, de är så tunna. (Argasso, Nypon). (Inte glömma filialerna)
 • Arbeta mer med Nybörjarböckerna på barn. Vi lyfter fram nybörjarböckerna, om möjligt placerar dem bättre i lokalen.Fortsätter att köpa så mycket det bara går också på filialerna. (Det ska böjas i tid…)

Uppvidinge bibliotek:

 • Vi ska fortsätta arbetet med bokprat för alla klasser på högstadiet. Detta projekt påbörjades under kampanjen –Tonåringen.
 • Vi ska ge boktips på hemsidan till unga som även detta inleddes i samband med tonårskampanjen.
 • Vi ska prioritera arbetet med att köpa in lättlästa böcker för ungdomar och exponera dessa på hyllan  ”Lättläst för unga”. Detta ska göras på samtliga bibliotek i kommunen.

Mönsterås bibliotek:

 • Barnbibliotekarien här i Mönsterås bokpratar för skolår 1, 3, 5 och 7:or på högstadieskolan i Blomstermåla. I höst erbjuds det bokprat för högstadieskolan i Mönsterås också, som en åtgärd så att alla får bokprat i dessa åldrar i hela kommunen.
 • Bok- och filmklubb är ett nytt arrangemang på huvudbiblioteket och vi fortsätter till hösten 2013. På sikt vill vi utveckla bok-och filmklubb även för andra åldrar
 • Vi erbjuder ”Sommarlovsboken” i år för åldrarna 6-16, som ett nytt arrangemang för alla unga.

Markaryds bibliotek:

 • Börja med barnen när de är små – skapa goda förutsättningar för framtiden.
 •  Biblioteken tillhandahålla litteratur på olika språk, olika typer av medier etc.
 •  Bokprat för all bibliotekspersonal på arbetsplatsträffar alt. särskilda träffar. ”Utbilda” all bibliotekspersonal i barn- och ungdomslitteratur.
 •  Berättarstunder på biblioteket för barn/ungdomar som omfattas av LSS fritid.
 •  Författarbesök i årskurs 8.
 •  Bokprat och biblioteksinformation för årskurs 7 samt årskurs 1 gy.
 •  Sommarlovsboken 6-16 år. Alla som läser fem böcker får en bok i gåva.

BLANDAT A, B OCH C:

Hultsfreds bibliotek:

 • Vi kommer att verka via fritidsgårdar i Hultsfred, Virserum och ev Målilla. Läshörnor utvecklas och böcker köps i samråd med ungdomarna. Författarbesök i samband med någon gårdskrock under 2014.
 • Hösten 2013 kommer Kerstin Lundberg Hahn till Hultsfreds fritidsgård (19 nov).

Ronneby bibliotek:

 • Hur ser det ut med boksnurran på Bruket? Används den? Böckerna köptes för andra ungdomar än de som håller till på Bruket idag.
 • Vi behöver städa och skylta lättlästa böcker bättre. Gå igenom Ung-avdelningen och se till att alla lättlästa böcker har gul remsa. Även Äppelhylla och Lästräning behöver städas och organiseras. Mer material till Äppelhyllan kan köpas in. Lästräning behöver eventuellt gallras. Delas in i Hcf, Hcg/uHc, uHce.
 • Vi är redan nu bra på att fånga upp elever och befrämja läsning genom våra bokprat i yngre åldrar
 • Intresse finns hos oss att starta en bokcirkel för unga läsintresserade. Hur hittar man intresserade ungdomar? Genom Bruket/ungdomsledarna? Vilka ungdomar är det som håller till på Bruket, vilka har ungdomsledarna kontakt med?

Växjö bibliotek:

Demokrati och medbestämmande förutsätter god läsförmåga och läsförståelse. Genom att synliggöra biblioteket på platser som unga besöker genom riktade program, bokcirklar, boksamtal, biblioteksråd mm. kan biblioteket ge ungdomar kunskap om de möjligheter som finns på ett bibliotek för att dels höja läsförmågan och dels ta del av olika slags information.

Bibliotek är viktiga så att unga har en plats att gå till där de bor. Många har vittnat om betydelsen av sitt första bibliotek som ofta har varit en filial. På en filial vet man oftast hur svåra böcker ett barn, en elev behöver. Det är viktigt att det finns kunnig personal på plats som kan guida, visa utbudet och väcka läslusten. Man kan också göra ungdomarna mer delaktiga genom att de får önska sig aktiviteter på biblioteket. Det är viktigt att så många filialbibliotek som möjligt får vara kvar och även viktigt se till att de är öppna när ungdomar har möjlighet att gå dit.

Det är också viktigt att det finns litteratur för alla, inte bara på svenska utan även på andra språk som förekommer i det område biblioteket ligger.

Det är viktigt att allt på biblioteket är gratis, att det finns böcker som lockar och att biblioteken hänger med i den tekniska utvecklingen. Detta för att alla ska ha möjlighet att ta del av all information som önskas och lära sig att uttrycka sig i tal och skrift – en demokratisk rättighet. För att göra demokratibegreppet konkret kan det vara en fördel att hitta en fråga som berör. Då kan de gå in och arbeta aktivt och se att de kan påverka. Kanske kan ett bibliotek vara mötesplats för ett sådant arbete.

Viktigt att:

 • ha tillgång till olika medier i olika former såsom lättläst och talböcker samt på olika språk, så att man kan tillgodogöra sig information, kunskap och upplevelser oavsett om man har läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter eller andra hinder
 • ha tillgång till dator
 • ha tillgång till objektiv information från tillförlitliga källor
 • ha en plats som är öppen för alla oavsett ålder, etnicitet, politisk och religiös övertygelse
 • kunna lämna inköpsförslag
 • vi genom vårt bemötande visar att vi tar de unga på allvar
 • vi jobbar på att ha ett bra utbud som passar alla olika nivåer
 • vi har bokcirklar för unga vuxna
 • vi har bokcirkelkassar för unga vuxna
 • vi har bokutställning med Slukalätt och Lättläst på barn/ungavdelningen.
 • vi har bokprat på nya arenor, t.ex. på sommarens fotbollsskolor.
 • vi påbörjar ett samarbete med Landningsbanan, ett projekt för att ta emot nyanlända somaliska barn som kommit till Växjö.
Annonser

Ett svar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: